Salı , Nisan 23 2024
Emekli olmayan vatandaşlara 2135 TL ödeme yapılacak! Emekli olmasanız bile bu parayı alabilirsiniz!
Emekli olmayan vatandaşlara 2135 TL ödeme yapılacak! Emekli olmasanız bile bu parayı alabilirsiniz!

Emekli olmayan vatandaşlara 2135 TL ödeme yapılacak! Emekli olmasanız bile bu parayı alabilirsiniz!

Emekli olmayan vatandaşlara 2135 TL ödeme yapılacak! Emekli olmasanız bile bu parayı alabilirsiniz! Türkiye’de Sosyal Emniyet Kurumu pek çok Avrupa ülkenin ilerisindedir. Bu bağlamda SGK (SSK) fazlası bireyin halen haberi olmadığı olabildiğince çok ödeme yapılmaktadır.

Sosyal emniyeti olmayan ya da alma olanağı bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet ihtiyarlık maaşı veriyor. Bu maaş yardımıyla ihtiyarlar, devletten 2135 TL yardım alabiliyor. Bu anlamda 65 yaş aylığı, ihtiyarların yoksulluğa düşmeden esas gereksinimlerini karşılayabilmesi adına bağlanan aylıktır.

2022 senesi yasa uyarınca, Sosyal Emniyet Kurumu (SGK) rastgele bir gelir ya da aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor. Yeni uygulanan düzenlemeyle eş güdümlü 2020 senesi içerisinde ödemelerin her ay gerçekleşiyor.

Emekli olmayan vatandaşlara 2135 TL ödeme yapılacak! Emekli olmasanız bile bu parayı alabilirsiniz!

Emekli olmayana 2135 TL ödeme fırsatı vatandaşlar doğrultusundan yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda haberimizde çeşitli veriler verdik. Sosyal emniyet sistemi ihtiyar ve muhtaç şahıslara her türlü desteğin sağlanması amacıyla düzenlemeler içeriyor. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor).

65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir alanı kendisine yetebilirken, büyük çokluğu ise parasal ve manevi her türlü desteğe gereksinim duyuyor. Yaklaşık 600 bin birey bu yardımlar yardımıyla esas gereksinimlerini  kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı almak amacıyla birtakım şartların oluşması gerekiyor.

65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

65 yaş aylığı müracaatı bireylerin ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklar üstünden gerçekleştirilir.

Başvuru sahipleri üstünde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarıyla kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracat ederler.

Kişilerin bizzat müracaat amacıyla sıhhat durumunun makul olmaması halinde ise müracaatlar vasi vasıtasıyla gerçekleştirilir.Başvuru esnasında lüzumlu vasi kararı yetkilendirilmiş mahkeme vasıtasıyla verdiği belge ile kanıt edilmelidir. İncelemelerin olumlu olarak sonuç vermesi halinde bireylerin irtibat numarasına kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Emekli olmayan vatandaşlara 2135 TL ödeme yapılacak! Emekli olmasanız bile bu parayı alabilirsiniz!

65 YAŞ AYLIĞI NE KADARDIR? NEREDEN ALINIR?

65 yaş aylığına dair ödeme yapılacak oran her sene teşhis edilen asgari ücret üstünden hesaplanır. 2019 senesinde aylık 637 TL olarak verdiği 65 yaş aylığı, 2020 senesindeki enflasyon seviyesinda zamlanmıştır. Buna göre 2020 senesi içerisinde 65 yaş aylığı 673 TL olarak güncellenmiştir.

65 yaş aylığına dair ilk ödeme bireylerin ikamet adresinin bağlı bulunduğu Ziraat Bankası şubelerine yatırılır. Bağlı bulunulan ikamet adresinin yakınında Ziraat Bankası şubesi olmaması halinde ise maaş PTT şubesinden alınabilir.

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Emniyet Kurumu kapsamında emeklilik, dul ya da yetim aylığı almayan ya da rastgele bir işte çalışarak gelir elde edemeyen 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ihtiyarlık aylığı ödemesi yapılır. 65 yaş aylığından yararlanmak amacıyla lüzumlu olan şartlar alakalı yasa gereğince belirlenmiştir.

Kişilerin SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı sigortalılık statüsünde rastgele bir sosyal emniyetinin bulunmaması gerekir.

65 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır.

Aylık gelirlerinin teşhis edilmesinden sonra hesaplanan birey başı gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekir. 2020 senesi amacıyla bu sınır 701 TL olarak belirlenmiştir. Sosyal Emniyet Kurumu’na bireylerin adına kısa ya da uzun sigorta kollarına dair prim ödemesi yapılmamış olması gerekir.

Düzenli bir gelirin olmaması mühim bir detaydır. Nafaka, dul ve yetim aylığı alanlar bu haktan faydalanamazlar.

Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alınan muhtaçlık belgesiyle müracaat yapan bireylerin daha avantajlı bulunduğunu söylemek mümkündür.

 

YAŞLILIK AYLIĞINA EK EVDE BAKIM DESTEĞİ DE VERİLİR

%50 ve üstünde engele sahip olan ihtiyar vatandaşlar amacıyla evde bakım desteği kapsamında aylık 1.460,71 TL ödeme verilmektedir. Hane içerisinde yaşam sürdüren birey başına düşen gelirin 1.402 TL’den az olması halinde evde bakım desteği vasilere ödenir.

Emekli olamayana da maaş! İşte 65 yaş aylığı ile alakalı bilmeniz gerekenler..

Emekli olmayan vatandaşlara 2135 TL ödeme yapılacak! Emekli olmasanız bile bu parayı alabilirsiniz!

Kimler yararlanabilir?

İlk şart 65 yaşı doldurmuş olmak. Sosyal emniyet kuruluşlarından gelir ya da aylık alınmıyor olması gerek.

Nereye müracaat yapılmalı?

Aylık müracaatları bireyin ikametgâhı’nın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmalı. Başvuruların şahsen ve yazılı olarak yapılması gerekiyor.

Başvuru kaç günde sonuçlanır?

65 yaş aylığı amacıyla müracaat uygulanan tarihten itibaren bir ay içerisinde işlemlerin sonuç vermesi gerekiyor. Yani 65 yaş aylığının bağlanması amacıyla uzun vakit beklenmiyor.

Emekliler alabilir mi?

Hayır. 65 yaş aylığı amacıyla emekli aylığı, malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı ya da sıksık iş göremezlik geliri alınmıyor olması şartları var.

Gelir 701 TL’yi geçmemeli

Emekli olmayan vatandaşlara 2135 TL ödeme yapılacak! Emekli olmasanız bile bu parayı alabilirsiniz!

Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; ihtiyarnın kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile eş güdümlü nafaka yükümlülüğü öneme alınarak gerçekleşiyor. Buna göre; birey başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran bireyin geliri toplamı 1218 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.

Ödemeler hangi tarihte yapılır?

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5’inde, 1-6 arası olanlar 6’sında, 2-7 arasında olanlar 7’sinde, 3-8 olanlar 8’inde ve 4-9 arası olanlar 9’unda ödeme alır.

Adres değişirse aylık kesilir mi?

Evet. Ama 1 sene içerisinde müracaatte bulunulması ve yeni adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirmesi gerekiyor. değerlendirme neticesi aylık alma şartları devam ediyorsa kesilen aylık yine bağlanır.

Engellilere de yardım gerçekleşiyor mu?

Evet. 2022 aylığı kapsamında engelliye de ödeme var. Engelli aylığından faydalanmak isteyen bireyin rapor seviyesi en az yüzde 40 olmalı. 65 yaşından büyük olanlarda ise en az yüzde 70 engelli olma şartu var.

Emekli olmayan vatandaşlara 2135 TL ödeme yapılacak! Emekli olmasanız bile bu parayı alabilirsiniz!

Engelli amacıyla ne kadar ödenir?

Sigortalı olarak çalışan ya da SGK’dan gelir ya da aylık alan engellilere aylık bağlanmıyor. Engelli aylığı bağlanacak bireyin yaşadığı hanedeki birey başına düşen gelirin 609 liradan az olması gerekiyor. Yüzde 40-69 engellilik seviyesi teşhis edilen engellilere 509 TL (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik seviyesi olan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise 764 TL (üç aylık 2 bin 229 TL) bağlanıyor. 18 yaşından ufak engellilerin yakınlarına engelli aylığı bağlanıyor.

Evde bakım parası

Engelliye bakan bireyin evde bakım parası alabilmesi amacıyla ilk şart, engellinin en az yüzde 50 engeli bulunduğunun sıhhat kurulu raporuyla teşhis edilmesidir. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması şarttır. Evde bakım parası alınabilmesi amacıyla engelliye bakan bireyle engelli arasında kan bağı bulunması da şart. Engellisine bakan şahsa aylık 1305 lira ödeme gerçekleşiyor.

Rate this post

Hakkında Gökbörü

Gündeme Göz At :)

Emekli Olamayanlara Müjde! Devlet 1500 TL aylık ödeme yapacak!

Emekli Olamayanlara Müjde! Devlet 1500 TL aylık ödeme yapacak!

Emekli olmak vatandaşlar amacıyla 1500 TL ödeme fırsatı geliyor! Nüfus cüzdanıyla müracaat yapan bireyler amacıyla …

Hemen başvuru yapabilirsiniz! Devlet her ay 900 TL destek veriyor!

Hemen başvuru yapabilirsiniz! Devlet her ay 900 TL destek veriyor!

Hemen başvuru yapabilirsiniz! Devlet her ay 900 TL destek veriyor! Ülkemiz de yaşanılan salgın hastalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir