Salı , Mayıs 28 2024
İnşaat mühendisi maaşları 2020
İnşaat mühendisi maaşları 2020

İnşaat Mühendisi Maaşları 2020

İnşaat Mühendisi maaşları 2020 , bilhassa üniversite tercihi adımında tespit edilen öğrenciler ve inşaat mühendisliği kısmında okuyan mühendis adayları doğrulusunda sık sık merak uyandıran bir konudur. Bu yazımızda inşaat mühendisi ne kadar maaş alır, inşaat mühendisliği çalışma kısmı ve maaş aralığı nedir bu konuyu işleyeceğiz. Umarız metnin neticesinda bir inşaat mühendisi ne kadar kazanır aşağı yukarıya bir düşünce sahibi olabilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

İnşaat mühendisliği bir başka adıyla uygarlık mühendisliği insanlığın varoluşuyla beraber meydana çıkan barınma ihtiyacına yönelik olarak sağlam, kullanımı kolay ve konforlu hayat alanlarının geliştirilmesi hedefiyle binlerce senedir varolmuştur. İnsanlığın var bulunduğu vakit ortamında de kabul edilen nedenlerden dolayı var olmaya devam edecektir.

İnşaat mühendisi maaşları 2020
İnşaat mühendisi maaşları 2020

Diğer taraftan ülkemizde ve dünyanın pek çok üklesinde bir yatırım aracı olarak konut satın alındığını da göz önüne aldığımızda inşaat mühendisliği mesleğinin ileride de geçerliliğini koruyacağını düşünmek hatalı bir yaklaşım olmaz. Bu açılardan inşaat mühendisliğini tercih etme noktasında kararsız kalan öğrencilerin mevzuya bir de bu yönden ilgi göstermeleri ehemmiyet arz edecektir.

İnşaat mühendislerinin özel olarak ve özel sektörde statik proje iş yerlerinde, üretim ve maliyet bürolarında, şantiye yerlerinde (konut şantiyeleri, karayolu ve süratli tren yol şantiyeleri, baraj ve sulama kanalları, altyapı şantiyeleri) çalışabileceği gibi gayrimenkul firmaları ve yapı malzemeleri satış firmalarında da çalışabildikleri gözlemlenmektedir.

Diğer taraftan ise kamuda Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar inşaat mühendislerinin en gözde seçimleri arasında bulunmaktadırlar.

Devlette İnşaat Mühendisliği Maaşı

 

Hizmet Yılı Derece/Kademe Medeni Durum Aylık Net Maaş
1 8/1 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.001,86 TL
2 8/2 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.004,16 TL
3 8/3 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.007,48 TL
4 7/1 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5,020,24 TL
5 7/2 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5,038,38 TL
6 7/3 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.042,15 TL
7 6/1 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.063,83 TL
8 6/2 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.067,09 TL
9 6/3 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.071,34 TL
10 5/1 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.088,75 TL
11 5/2 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.221,05 TL
12 5/3 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.225,64 TL
13 4/1 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.477,66 TL
14 4/2 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.482,73 TL
15 4/3 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.486,80 TL
16 3/1 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.483,59 TL
17 3/2 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.488,59 TL
18 3/3 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.494,58 TL
19 2/1 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.694,53 TL
20 2/2 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.700,44 TL
21 2/3 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.707,36 TL
22 1/1 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.643,39 TL
23 1/2 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.650,76 TL
24 1/3 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.658,16 TL
25 1/4 Bekar veya Evli (Eş çalışıyor, çocuk yok) ise 5.664,54 TL

Tabloya İlişkin Notlar:

 • Tabloya dair son güncelleme Haziran 2019’dur. Yıl sonuna doğru vergi dilimine girildikçe belirti edilen maaşlarda bir oran düşüş yaşanacaktır.
 • Tabloda belirti edilen liste bekar ya da evli ama eşi çalışan-çocuğu bulunmayan; yani aile yardımından faydalanamayan kamudaki en düşük inşaat mühendisi maaşlarını yansıtmaktadır.
 • Örneğin 25 senelik hizmet vakitsine sahip bir İnşaat Mühendisi evli ve eşi çalışmıyor ise; ilaveten 3 çocuk sahibi ise aşağı yukarıya 6.169,51 TL maaş alabilmektedir.
 • Bu listede belirti edilen maaşlar vazife oluşturulan kuruma ve bölgeye göre değişiklıklar arz edebilecektir.
  Bazı kurumlarda ek ödeme, performans ücreti, arazi ücreti, döner sermaye gibi ödemeler yardımıyla bu sasenearın üstüne çıkıldığı görülebilmektedir.
 • Yabancı dil tazminatı listede ehemmiyete alınmamıştır.Yabancı dil sınavlarından A-B-C seviyelerinde başarı sağlanması kaydıyla her bir yabancı dil amacıyla ortalama 50 TL tazminat hakkı doğabilir.
 • Şehir dışı vazifelerde arazi ücreti 3 ay amacıyla 21 günü geçmemektedir. Arazi amacıyla günlük ücretler 30 TL seviyesindadır. Diğer taraftan arazi ücreti dışında vazifede bulunulan her gün amacıyla 50 TL de günlük harcırah alınmaktadır. Tabi bu tutarlar da çalışılan kuruma göre artabilmektedir.

Devletteki İnşaat Mühendisleri Ne İş Yapar

Kamuda en çok kadroya sahip mühendislik ünvanlarının başında inşaat mühendisliği yaklaştığını söylemek hatalı olmayacaktır. Kamuda çalışan inşaat mühendisleri Devlet Su İşleri, Karayolları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere derhal her kamu kuruluşunda mühendis ünvanı ile çalışma imkânına sahiptirler. Bu kurumlarda yapım işleri kontrollüğü, proje kontrollüğü, ihale komisyonu üyeliği, ihale dokümanlarının hazırlanması, detaylı konularda teknik rapor hazırlanması gibi pek çok vazifiyeti yerine getirmektedirler. İnşaat mühendisleri sahip oldukları imza yetkileri nedeniyle bütün alanlarda dikkatli bir biçimde çalışmak durumundadırlar.

Öte yandan yabancı dilini ilerleten ve KPSS puanı tespit edilenlar alakalı kurumların sınavlarına müracaat ederek (eksper yardımcılığı ya da müfettiş yardımcılığı) eksper ve müfettiş olma ihtimaline sahiptirler. Bu hallerde maaşlar 2.000 TL’ye kadar artabilmektedir.

Tüm mesleklerde bulunduğu gibi kamudaki inşaat mühendisleri de yönetici mevkisine gelerek (koordinatör, daire başkanı, genel müdür gibi) maaşlarını artırma imkânına sahiptirler. İnşaat mühendislerinin yönetici kariyerine sahip olmak amacıyla DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları gibi kurumlarda vazife yapmaları talihlerini artıracak olsa da bu kurumlarda çalışanların büyük bir bölümünün mühendis olması sebebiyle rekabetin de yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel Sektörde İnşaat Mühendisi Maaşı

İnşaat mühendisleri özel sektörde gerektiğince değişik alanlarda iş olanaklarına sahiptirler. İsterseniz vatan içi ve vatan dışı olmak üzere bir ayrımda bulunarak mevzuya devam edelim:

Yurt İçinde Özel Sektör İnşaat Mühendisi Maaşları
Yurt içersinde çalışacak inşaat mühendisleri yazımızın başında da bildirdiğimiz gibi 5 ana bilim (Yapı, ulaştırma, geoteknik, hidrolik, yapı işletmesi) dalında da çalışma imkânına sahip bulunmaktadırlar. Bu alanlarda şantiye ya da büro alanlarında hem de satış birimlerinde de çalışılabilir.

Şantiyede çalışacak inşaat mühendisleri oran olarak daha yorucu ve tempolu bir iş hayatına sahip olmakla beraber yoğun mesai saatlerinin yanısıra rol aldıkları projelere göre daha yüksek maaşlara sahip olabilmektedirler. Diğer taraftan büro mühendisliği yapan inşaat mühendisleri ise daha sakin ve derli toplu bir iş hayatına sahip olsa bile hakettiklerinin altında bir maaşa sahip olabildikleri düşünülmektedir.

Önemli Not: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının 2018 Yılı amacıyla tespit ettiği aylık net asgari maaşlar:

 • 1 senesini doldurmamış yeni mühendisler amacıyla: 2.681 TL
 • başka mühendisler amacıyla 3.750 TL’dir.

 

Önemli Not: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının 2019 Yılı amacıyla tespit ettiği aylık net asgari maaşlar:

 • 1 senesini doldurmamış yeni mühendisler amacıyla brüt: 4.500 TL
 • başka mühendisler amacıyla ise alınan sorumluluğun gereğine göre, yukarıyada tespit edilen asgari ücretin altında olmayacak şekilde ücret belirlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yurtiçersinde şantiyede çalışacak inşaat mühendislerinin maaşlarını belirleyen etken tabi ki deneyimdir. Şantiyede çalışacak inşaat mühendisleri:

Yeni mezun ise (deneyim sahibi değilse): 2.500 ila 5.000 TL
5 sene ve üzeri tecrübeye sahipse: 4.000 TL ila 8.000 TL
10 sene ve üzeri tecrübeye sahipse 5.000 ila 20.000 TL seviyesi maaşlar görülebilmektedir.

Yurtiçersinde büro mühendisliği genelde proje bürolarında, şantiye iş planlaması ve ihale dokümanlarının hazırlandığı bürolerde, yapı malzemesi ve gayrimenkul satış bürolarında gerçekleşmektedir. Bu noktada bilhassa statik proje bürolarında çalışan inşaat mühendisleri statik hesaplamalar ve statik projelerin hazırlanmasında vazife almakla beraber mühim bir tecrübeye sahip olmaları gerekmekte; ama piyasada yaşanan yoğun rekabet ve fiyat kırımları nedeniyle sahip olunan tecrübeye eşdeğer bir maaş karşılığı bulunmamaktadır.

Belirtilen söz hususu sasenear genellemeye tabi olup her işte bulunduğu gibi bireyin kendini ilerletmesi ve işini severek yapması neticesi bütün bu kalıpları yıkabileceği de unutulmamalıdır.

Rate this post

Hakkında Gökbörü

Gündeme Göz At :)

Banka Çağrı Merkezi Maaşları 2021

Banka Çağrı Merkezi Maaşları 2021

Banka Çağrı Merkezi Maaşları 2021 yılında net banka çağrı merkezi maaşları 4000-4500 arası belirlenmiştir. Ancak …

İndirim Çadırı Nedir & Nasıl Faydalanılır 2021

İndirim Çadırı Nedir & Nasıl Faydalanılır 2021

İndirim Çadırı Güzel olanaklardan biri de indirim olanakları sunan merkezler. Buralar da gayet yüksek fiyatlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir