Pazartesi , Temmuz 15 2024
Banka Borçlarını Kapatmak 60 Ay Vadeli 10 Bin TL Borç Kapatma Kredisi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay erteleniyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay ertelendi. Çalışanların maaşının Devlet doğrultusundan karşılanmasına yönelik Kısa çalışma ödeneğinin alınmasının kolaylaştırılması ve Telafi çalışma süresinin uzatılması,

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay erteleniyor

Turizm Sektörüne; Konaklama Vergisinin ertelenmesi ve Hazineye olan kira, net izin, net tahsis, irtifak hakkı, ecrimisil bedellerinin kredi ertelenmesi gibi özel destekler,

KGF fon tutarının ve şirketlerin yararlanabileceği limitin artırılması, kredi ödemelerinde destek ve erteleme gibi Finansal Destek paketleridir. Ayrıca, bu desteklerin çeşitlenerek devamının geleceğini düşünmek hatalı olmayacaktır.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay erteleniyor

MÜCBİR SEBEP NEDİR?
Mücbir sebep sözcük manasıyla Herhangi bir kimse doğrultusundan alıncak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik hadiseler manasına gelmektedir. Vergi Kanunları açısından ise Vergi ödevinin yerine getirilmesine engel olan hadiseler olup Vergi Usul Kanunu (VUK) md.13de tadadi olarak sayılarak bu hallerin neler bulunduğu belirtilmiştir..

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay erteleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığında COVİD-19u yasa kapsamında değerlendirmiş fakat tüm mükellefler amacıyla değil 518 Seri Nolu Genel Tebliğ ile birtakım mükellefleri Mücbir Sebep Hali ilan etmiştir.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay erteleniyor

HANGİ MÜKELLEFLER MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDADIR?
Gelir Vergisi mükelleflerinden; Ticari, zirai ve mesleki kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olan gerçek şahıslar. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden ise; Koronavirüs salgınından direk büyülenen ve ana faaliyet kısmı itibarıyla; alış veriş merkezleri dahil perakende, sıhhat hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş Ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, saniyesel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii amacıyla parça ve aksesuar imalatı, vasıta kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,.

Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve aynısı basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve meşrubat hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla temaslar dahil faaliyet ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette tespit edilen mükellefler ve, Ana faaliyet kısmı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verdiği işyerlerinin varbulunduğu sektörlerde faaliyette tespit edilen mükellefler, mücbir sebep hükümlerinden yararlanabileceklerdir. .

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay erteleniyor

MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDA OLDUĞUMU NASIL ANLARIM? .
Öncelikle; Gelir Vergisi mükellefleri açısından hal açık olup; tüm ticari, zirai ve serbest meslek kapsamında mükellef olan gerçek şahıslar mücbir sebep haluna girmektedir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından ise; yalnızca ana faaliyet hususu yukarıda belirti edilen sektörlerden birisinde olan mükellefler ile İçişleri Bakanlığı doğrultusundan etkinliği durdurulan sektörlerde tespit edilen mükellefler mücbir sebep durumu kapsamdadır..

Vergi Daireleri kendisinde kayıtlı olan faaliyet koduna göre sistem üzerinden otomatik olarak mükelleflerin mücbir sebep hallerini tanımlamaktadır.

VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDA GÖZÜKMEYEN MÜKELLEFLER NE YAPMALI?
Uygulamada mükelleflerin fiili faaliyet hususu ile vergi dairelerine bildirilmiş olan faaliyet hususu değişiklik arz edebilmektedir. Ayrıca, bir mükellef fazlası vakit aynı tüzel kişilik altında aniden çok alanda faaliyette de bulunabilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs nedeniyle ekonomiye destek paketinin kapsamını genişletti..

Bu gibi hallerde faaliyet hususu itibariyle mücbir sebep durumu kapsamında olmakla eş güdümlü otomatik tanımlamada bu kapsamda değerlendirilmeyen mükellefler bulunabilmektedir.

Bu nedenle, ana faaliyet hususunun mücbir sebep durumu kapsamında değerlendirilen faaliyetler arasında bulunduğunu düşünen mükellefler ilk önce netlikle internet vergi dairesi üzerinden mücbir sebep halleri amacıyla sorgulama yapmalıdırlar.

Tebliğ kapsamında olup sistemde oluşturulan sorgulama neticesinde mücbir sebep durumu amacıylade gözükmeyen mükellefler ise hak kayıbına uğramamak amacıyla netlikle bağlı oldukları vergi dairesine ana faaliyet hususu olan sektörü bir dilekçe açıklayıp kendisini mücbir sebep durumu kapsamına aldırması gerekmektedir.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA OLANLARA SAĞLANAN DESTEKLER?
Öncelikle, bu Mükelleflerin; isan, mayıs, haziran aylarında verilebilecek ve ödenecek olan Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri d?hil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile bu aylara ait Form Ba-Bs bildirimleri ve e-Defterlerin Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süreleri sıra ile temmuz, ağustos ve eylül aylarına, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise gene sırası ile ekim, kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir..

Ayrıca, kısa çalışma ödeneği ve finansal destek paketlerinden ilk önce mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin yararlanmasının beklenmesi de doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kaynak: A Haber

Rate this post

Hakkında Gökbörü

Gündeme Göz At :)

Emekli Olamayanlara Müjde! Devlet 1500 TL aylık ödeme yapacak!

Emekli Olamayanlara Müjde! Devlet 1500 TL aylık ödeme yapacak!

Emekli olmak vatandaşlar amacıyla 1500 TL ödeme fırsatı geliyor! Nüfus cüzdanıyla müracaat yapan bireyler amacıyla …

Hemen başvuru yapabilirsiniz! Devlet her ay 900 TL destek veriyor!

Hemen başvuru yapabilirsiniz! Devlet her ay 900 TL destek veriyor!

Hemen başvuru yapabilirsiniz! Devlet her ay 900 TL destek veriyor! Ülkemiz de yaşanılan salgın hastalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir